• Welcome to Dyslexia Therapy! 

   me

  Mrs. Shia Valdovinos   CALT, LDP

  Dyslexia Therapy Teacher

  Norton Elementary School

  1120 Newport Dr. 

  Allen, TX 75013

  P: 972-396-6918    F: 972-396-6923

  shia.valdovinos@allenisd.org