• Vaughan 'Teacher of the Year' Recipients
   
  2019 - 2020             Erin Little, SSI Teacher
   
  2018 - 2019             Casey Duckworth, 1st Grade Teacher
   
  2017 - 2018             Susan Beazley, Librarian
   
  2016 - 2017             Rhonda Selph, 6th Grade Social Studies Teacher      
   
  2015 - 2016             Alli Gilmore, Kindergarten Teacher    
    
  2014 - 2015             Beth Monsen, AIM Teacher  

  2013 - 2014             Melissa Haynes, Art Teacher 

  2012 - 2013          
     Maryann Green, 6th Grade Science and Writing Teacher
   
  2011 - 2012             Jaime Thomasco, 5th Grade Science Teacher
   
  2010 - 2011             Don Jung, 6th Grade Math Teacher
   
  2009 - 2010             Katie Rasmussen, 5th Grade Reading Teacher
   
  2008 - 2009             Sandra Holt, 3rd Grade Teacher
   
  2007 - 2008             Kelli Abohosh, 5th Grade Science Teacher
   
  2006 - 2007             Regina Gauch, Student Success Initiative Teacher
   
  2005 - 2006             Deborah Hitt, Dyslexia Therapy Teacher
   
  2004 - 2005             Karen Hatten, English as a Second Language Teacher
   
  2003 - 2004             Christina Adams, Speech Therapist
   
  2002 - 2003             Nancy Jung, 3rd Grade Teacher    
   
  2001 - 2002             Emily Tesoriero, 5th Grade Science Teacher
   
  2000 - 2001             Kathy Ellis, Kindergarten Teacher
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Last Modified on November 3, 2020